Συνήθεις όροι που χρησιμοποιούνται στην περιγραφή των δερματικών βλαβών

Όρος Περιγραφή Κηλίδα (macule) Μια επίπεδη βλάβη με διάμετρο κάτω από ένα εκατοστό Πλάκα (patch) Μια επίπεδη βλάβη με διά...
15
Nov
2018