ΑΫΠΝΙΑ

 

Είναι πιθανό κάθε άτομο κάποια στιγμή στη ζωή του να παρουσιάσει αϋπνία, καθώς αυτή προκαλείται από ποικίλα αίτια.

ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

Διαβάστε ποια είναι τα συμπτώματα και πότε πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας σχετικά με αυτά